تعرفه ثبت دامنه - آفتاب هاست

تعرفه ثبت دامنه

خرید دامنه

دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

خرید دامنه
آموزش ساخت شناسه نیک ورود به سایت نیک آموزش تایید ایمیل Hostcontrol ورود به پنل دامین های بین المللی
مدت ثبت تمدید انتقال سفارش
IR ۴۵.۰۰۰ ریال ۴۵.۰۰۰ ریال ۴۵.۰۰۰ ریال ۴۵.۰۰۰ ریال سفارش
Com ۱.۳۸۰.۰۰۰ ریال ۱.۳۸۰.۰۰۰ ریال ۱.۳۸۰.۰۰۰ ریال ۱.۳۸۰.۰۰۰ ریال سفارش
Net ۱.۷۱۰.۰۰۰ ریال ۱.۷۱۰.۰۰۰ ریال ۱.۷۱۰.۰۰۰ ریال ۱.۷۱۰.۰۰۰ ریال سفارش
Org ۱.۸۷۰.۰۰۰ ریال ۱.۸۷۰.۰۰۰ ریال ۱.۸۷۰.۰۰۰ ریال ۱.۸۷۰.۰۰۰ ریال سفارش
Info ۱.۷۷۰.۰۰۰ ریال ۱.۷۷۰.۰۰۰ ریال ۱.۷۷۰.۰۰۰ ریال ۱.۷۷۰.۰۰۰ ریال سفارش

  • ثبت دامنه ها به صورت آنی پس از پرداخت وجه می باشد.

    ×

  • مدت زمان انتقال بین ۷ تا ۱۴ روز کاری می باشد.

    ×